RSS

Θέματα και Ερευνητικά Ερωτήματα

Όσον αφορά τα θέµατα των ερευνητικών εργασιών

  • Οφείλουν να συνδυάζουν τοµείς µαθηµάτων µε ενδιαφέροντα µαθητών και εκπαιδευτικών.
  • Για την επιλογή τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι ειδικότερες γνώσεις των εκπαιδευτικών.
  • Σοβαρό ρόλο διαδραματίζουν και οι υποδοµές και οι διαθέσιµοι πόροι του σχολείου, των φορέων και της κοινότητας.
  • Κριτήρια τελικής διαμόρφωσης και επιλογής τους αποτελούν η επικαιρότητα, η τοπικότητα και το πλαίσιο του ευρύτερου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας και τέλος, οι άλλες συναφείς δραστηριότητες και τα θέματα που έχουν ήδη οι μαθητές διερευνήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί συζητούν με τους μαθητές τα εναλλακτικά θέματα που επέλεξαν και διαμορφώνουν συγκεκριμένες προτάσεις.

Ενδεικτική διαδικασία για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων με θέμα «το κινητό τηλέφωνο» μέσω καταιγισμού ιδεών περιγράφεται μέσω των εικόνων, οι οποίες έχουν ληφθεί από το Επιμορφωτικό Υλικό του προγράμματος «Ερευνητικές Εργασίες (Project)» του ΟΕΠΕΚ.

Image

Image

Image

Και επειδή τα ερευνητικά ερωτήματα είναι καθοριστικής σημασίας για είδος έρευνας, τις ερευνητικές διαδικασίες, τα ερευνητικά εργαλεία, τις πηγές αναζήτησης δεδομένων, τη μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων και συνακόλουθα για το είδος δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα αναπτύξουν οι μαθητές, παρατίθενται επιπλέον παραδείγματα που στηρίχτηκαν σε τμήμα της παρουσίασης του κ. Ματσαγγούρα για τις Ερευνητικές Εργασίες προς τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Δ/ντές  σχολικών μονάδων, στα Ιωάννινα την 29η Σεπτεμβρίου του 2012.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Πηγές:
https://projectinsch.files.wordpress.com/2011/09/1cebf-ceb2ceaecebcceb1-ceadcf89cf82-ceadceb3cebacf81ceb9cf83ceb7-ceb8ceb5cebcceaccf84cf89cebd-ceb1cf80cf8c-cf84cebf-cf83cf8dcebbcebbcebf.pdf
https://projectinsch.files.wordpress.com/2011/09/ceb7-cebaceb1ceb9cebdcebfcf84cebfcebcceafceb1-cf84cf89cebd-ceb5cf81ceb5cf85cebdceb7cf84ceb9cebacf8ecebd-ceb5cf81ceb3ceb1cf83ceb9cf8e.pdf
Advertisements
 
Σχολιάστε

Posted by στο 29 Οκτώβριος, 2013 in Uncategorized

 

Επιμορφωτική συνάντηση/ημερίδα στην Κέρκυρα

Στην Δημόσια Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου του 2013, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Ερευνητικές Εργασίες στην πράξη»

πρόγραμμα

πρόγραμμα

Εισηγήσεις

 Αφροδίτη ΠανταζήΣχ. Σύμβουλος Μαθηματικών:

Προβλήματα ερευνητικών εργασιών και τρόποι αντιμετώπισης

Εργαστήριο
Αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων (wikis, googledocs, webquets…). Χρήσιμο υλικό της ημερίδας (σε βιντεομαθήματα) θα βρείτε εδώΠερισσότερα, στον σύνδεσμο που οδηγεί στο υλικό της ημερίδας: http://projectsincorfu.wikispaces.com/
 
Σχολιάστε

Posted by στο 20 Φεβρουαρίου, 2013 in Uncategorized

 

Καλές Πρακτικές της δράσης «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση» και Ερευνητικές Εργασίες

Έχουμε ακούσει ή και διαβάσει, και κάποιοι συμμετείχαν, στην δράση «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2012. Αν σχεδιάζετε, ή αν όχι σκεφτείτε το, να λάβετε μέρος την τρέχουσα σχολική χρονιά, με κάποια εργασία σας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή ολοκληρώνεται με τους μαθητές σας μέχρι 15 Φεβρουαρίου, βιαστείτε, στις 28 Φεβρουαρίου 2013, λήγει η προθεσμία υποβολής. Η ανάδειξη και επιβράβευση των καλών πρακτικών μας, και πολύ περισσότερο του έργου των μαθητών μας, σε όλους μας, πλειστάκις, λειτουργεί ανατροφοδοτικά, ως εφαλτήριο δυνατοτήτων βελτίωσης για τις περαιτέρω προσπάθειές μας.

 

Σε ήδη βραβευμένες καλές πρακτικές οδηγεί ο σύνδεσμος http://excellence.sch.gr/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=85,

απ’ όπου μπορείτε να αντλήσετε ιδέες και για Ερευνητικές Εργασίες, αφού και τα δύο είδη εργασιών αποτελούν καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις με κοινές εκπαιδευτικές αρχές διδασκαλίας και μάθησης και μια ερευνητική εργασία μπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική. Οι στόχοι μιας καλής πρακτικής, όπως αυτοί προκύπτουν από τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι μεταξύ και άλλων

  • να προωθεί την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας (αρχή διεπιστημονικής συνεργασίας καθηγητών),
  • να στηρίζει τη συνεκπαίδευση (διαφοροποιημένη διδασκαλία),
  • να βοηθά στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και στην δημιουργία κινήτρων για την δημιουργία υψηλότερων προσδοκιών, να ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών και να είναι επικεντρωμένο στις ανάγκες των μαθητών (καταλύτες για την ομαδοσυνεργατική μάθηση),
  • να εστιάζει στα μαθησιακά αποτελέσματα, ενεργοποιώντας τους μαθητές στο να «μάθουν πώς να μαθαίνουν» και να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο που διαπραγματεύεται,
  • να συμβάλει στη διαμόρφωση θετικού κλίματος μεταξύ των παραγόντων του σχολείου και των γονέων διαφοροποιώντας τον ρόλο του σχολείου ανοίγοντάς το στην κοινωνία.

Η παρουσίαση των καλών πρακτικών είναι άκρως περιγραφική και σε μεγάλο βαθμό αναλυτική και τα θέματα ποικίλα, πολύμορφα και αρκετά, πρωτότυπα, αν και κάθε φορά, ο τρόπος παρουσίασης από διαφορετικές ομάδες ακόμα και του ίδιου θέματος, είναι πάντα μοναδικός. Εύχομαι να ευοδωθούν οι κόποι σας, ότι και αν επιλέξετε.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 6 Φεβρουαρίου, 2013 in Uncategorized

 

Επιμορφωτική συνάντηση/ημερίδα στην Πρέβεζα

Με στόχο την στήριξη κυρίως των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επελέγησαν για πρώτη φορά ως υπεύθυνοι Ερευνητικών Εργασιών, αλλά και εκείνων που έχουν ήδη εμπλακεί με τον θεσμό, για ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των Ε.Ε. στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., σχετική εγκύκλιος 105847/Γ2, 13-09-12, Τροποποίηση και συμπλήρωση της 47143_Γ2_27_04_2012,  η Σχολική Σύμβουλος Πανταζή Αφροδίτη, πρότεινε στους εκπαιδευτικούς των ΓΕ.Λ. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας, τα οποία ανήκουν στην παιδαγωγική της ευθύνη, να συνεργασθούν με τον Συντονιστή Ε.Ε. του σχολείου τους, στον εντοπισμό και την αποτύπωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ακολούθησε συνεργασία των συντονιστών με την Σχολική Σύμβουλο που οδήγησε σε επιμορφωτική συνάντηση/ημερίδα, στο 2ο ΓΕ.Λ. Πρέβεζας όπου, κατατέθηκε η εμπειρία των εμπλεκομένων με τον θεσμό των Ε.Ε. κατά το 2011-2012, παρουσιάσθηκαν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από τους υπεύθυνους Ε.Ε. και συζητήθηκαν πιθανές λύσεις βάσει σχετικής βιβλιογραφίας και πηγών του διαδικτύου αναφορικά με την καινοτομία των Ε.Ε., την διαδικασία μάθησης με την μέθοδο Project, την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
Η επιμορφωτική συνάντηση/ημερίδα εξελίχθηκε με ομιλίες -οι σχετικές παρουσιάσεις παρατίθενται κατωτέρω- , τις οποίες διαδεχόταν συζήτηση.

«Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες», Πανταζή Αφροδίτη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ03, Συντονιστής Ε.Ε. κατά το 1ο τετράμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2011-2012.

«Πρακτικές συμβουλές στην υλοποίηση των Ερευνητικών εργασιών. Οργάνωση – Υποχρεώσεις μαθητών – Αξιολόγηση» Μιχάλης Παπαγεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Συντονιστής Ε.Ε. κατά το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 και 2012-2013.

«Tα Εναλλακτικά Ερευνητικά Σχήματα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων», Δημητρακόπουλος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ12, Συντονιστής Ε.Ε. κατά το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 και 2012-2013.

«Προβλήματα που εντοπίστηκαν από του υπεύθυνους Ε.Ε. και εκφράστηκαν μέσω των Συντονιστών Ε.Ε. και πιθανές λύσεις», Πανταζή Αφροδίτη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ03, Συντονιστής Ε.Ε. κατά το 1ο τετράμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2011-2012.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 14 Οκτώβριος, 2012 in Uncategorized

 

Σύνδεσμοι για θέματα ερευνητικών εργασιών και ολοκληρωμένες Ερευνητικές Εργασίες

4ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης (δομή γραπτής ερευνητικής έκθεσης και σύνδεσμοι για θέματα ερευνητικών εργασιών 2011-12 & 2012-13)
Α΄ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης-Ιστότοπος Ερευνητικών Εργασιών Μαθητών και Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού-Ιστότοπος Ερευνητικών Εργασιών Μαθητών
Γενικό Λύκειο Πάργας
3ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας (Ρομπότ / Ρομποτική &Τεχνητή Νοημοσύνη)

 
Σχολιάστε

Posted by στο 9 Οκτώβριος, 2012 in Uncategorized

 
Gallery

Φιλοσοφία, οργάνωση, αξιολόγηση και διαδικασίες ΕΕ στο Λύκειο

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Και σε μορφή pdf:30-9-12_Η ΚαινοτομίαΕΕ

 
Σχολιάστε

Posted by στο 9 Οκτώβριος, 2012 in Uncategorized

 

Καλή αρχή και φέτος

Σκεφτήκατε το θέμα σας; Είτε σε τμήματα είτε σε ζώνες διαπραγματευθείτε το με τους μαθητές σας ώστε να αποκτήσει επιπλέον διαστάσεις που θα αγγίζουν τα ενδιαφέροντά τους αλλά και μέρος της καθημερινότητάς τους. Μέσα από μια συζήτηση μαζί τους αλλά και το ρόλο που θα τους δώσετε όχι ως απλός ακροατής των ιδεών τους, αλλά με φανερή πρόθεση και ενδιαφέρον να τους στηρίξετε να τις πραγματοποιήσουν, ίσως βρείτε την χρυσή τομή. Οι μαθητές διαθέτουν συνήθως περισσότερη φαντασία από μας, δεν έχουν κατηγοριοποιήσει πράγματα και καταστάσεις θέτοντας περιορισμούς και όρια◦ το πιθανότερο να σας δείξουν νέους δρόμους εμπλουτίζοντας και την δική σας φαντασία.
Εσείς που δεν βρήκατε ακόμη το θέμα σας μπορείτε να το αναζητήσετε και στα Προγράμματα Σπουδών. Για μια έννοια με τις προεκτάσεις της, ένα κεφάλαιο της ειδικότητά σας που θα αντιμετωπίσουν φέτος οι μαθητές σας και που έχει παρατηρηθεί ότι τους δυσκολεύει ή τους δυσανασχετεί ή δεν βρίσκουν καμιά σύνδεση με την πραγματικότητα, συνεργαστείτε με έναν συνάδελφο άλλης ειδικότητας με στόχο οι μαθητές να προσεγγίσουν τις έννοιες μέσα από την καθημερινότητά τους ώστε να ανακαλύψουν το πως και το γιατί.
Παραδείγματα για μαθηματικούς και όχι μόνο:
Λογάριθμοι-πυραυλική εξίσωση-κλίμακα Richter-….
Κωνικές τομές-αρχαιότητα-κάτοπτρα-πλανητάρια-κινήσεις πλανητών-….
Πιθανότητες-σκάκι-καζίνο και Ντόιν Φάρμερ -….

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 17 Σεπτεμβρίου, 2012 in Uncategorized